De gebruikers

We starten met de mensen voor wie we het doen: de pandbewoners. Wie kunnen profiteren van de tuin en wat hebben zij nodig om ernaartoe te gaan en er gebruik van te maken? Samen met medewerkers, communicatie, HR, de groenpartij en cateraar maken we een werkbaar plan.

De plek en keuze van gewassen

Daarna gaan we aan de slag met de fysieke inrichting, het aantal vierkante meters, de bodem en de invulling. Denk naast de keuze voor bepaalde gewassen aan vergaderelementen, compostbak, insectenhotel en meer. Als er een cateraar aanwezig is, stemmen we natuurlijk af wat er op het menu gaat komen.

Activatie – de beweging naar buiten

Om de weg naar de tuin vanzelfsprekend te maken organiseren we activatiemomenten, themasessies voor medewerkers en schrijven we verhalen die je in je PR kunt inzetten. De exacte invulling bepalen we samen, net wat er bij jullie past.

Intern Moeztuyn-team

We helpen jullie in het eerste jaar bij wat er nodig is en we zullen ontdekken welke medewerkers ons stokje willen gaan overnemen. Zie het als een feestcommissie, maar dan voor de tuin.

Moeztuyn is een plek waar mensen naartoe kunnen gaan voor een korte onderbreking van het werk. Naast de wandeling ernaartoe is het mogelijk te kijken, te proeven, iets te zaaien, net waar je behoefte aan hebt. Alleen, of met je collega’s.