De well-being, oftewel de gezondheid van medewerkers, is een van de speerpunten van de Rabobank. Daarnaast streeft men naar meer ontmoeting met de collega’s. De locatie in Ede, middenin de Foodvalley, bleek erg geschikt voor de eerste pilot. Na dat jaar volgde de locatie in Utrecht, het hoofdkantoor aan de Croeselaan. Nu krijgen de medewerkers de mogelijkheid om via open inschrijvingen te leren in de moestuin, samen met de collega’s.

ontmoeten collega's in de pluktuin Rabobank Utrecht Croeselaan

Deelnemer Utrecht:

“Erg leuk om andere collega’s (van andere disciplines) te ontmoeten en geweldig dat wij wat van de geoogste producten mee naar huis mochten nemen.”

Fruit, kruiden, bloemen en groenten en lessen in de tuin
Op beide locaties zijn gewassen gecombineerd met kruiden, eetbare bloemen en fruit. Eens in de twee tot drie weken geven we les in de tuin, onder andere over ‘zorg voor de bodem’, ’teeltplan maken’, ‘soorten gewassen’, et cetera. Heel leerzaam én gezellig! 

De aanleg van de tuin hebben we samen met Donkergroen gerealiseerd, de vaste partner van de Rabobank op deze locaties.

Thumb teeltplan