Even naar buiten tijdens een drukke kantoordag

Even naar buiten tijdens een drukke kantoordag 683 1024 Moeztuyn

De well-being, oftewel de gezondheid van medewerkers, is een van de speerpunten van de Rabobank. Daarnaast streeft men naar meer ontmoeting met de collega’s. De locatie in Ede, middenin de Foodvalley, bleek erg geschikt voor de eerste pilot. Na dat jaar volgde de locatie in Utrecht, het hoofdkantoor aan de Croeselaan. Nu krijgen de medewerkers de mogelijkheid om in een pauze te leren in de moestuin, samen met de collega’s.

Deelnemer pilot Ede:

“Ik vind het helemaal leuk! Als ik ’s ochtends kom aanlopen kijk ik eerst even wat er allemaal alweer gegroeid en gezaaid is. Na mijn vakantie was ik verbaasd hoe hard alles gegroeid was.”

Pluktuin wellbeing welzijn medewerkers

Fruit, kruiden, bloemen en groenten
De locatie in Ede was geschikt vanwege de buitenruimte, waarin grote bakken ingericht konden worden. In totaal hadden we bijna 200 m2 tot onze beschikking. In het ontwerp hebben we fruit, kruiden, bloemen en natuurlijk groenten opgenomen. Daarnaast de nodige elementen, waaronder een insectenhotel. De aanleg van de tuin hebben we samen met Donkergroen gerealiseerd, de vaste partner van de Rabobank op deze locatie.