Disclaimer

Onjuistheden en/of onvolledigheden..?

MOEZTUYN besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

MOEZTUYN behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. MOEZTUYN garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie langs elektronische weg. MOEZTUYN kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Datum disclaimer: 3 november 2020